/ Kunder

/ Hem / Vad vi gör / Kunder

/ Våra kunder finns i alla segment och branscher och vi har både startups och stora globala företag som kunder. Deras affärsverksamheter är såväl B2B som B2C och ofta en mix av båda.

Vi har kunder som säljer produkter, tjänster och lösningar. Våra affärsrelationer sträcker sig alltid över många år. De senaste 12 månaderna har vi arbetat för 21 olika företag.