Tech Stack

Allt fler av de riktigt framgångsrika företagen har identifierat kundupplevelsen som den kanske mest avgörande konkurrensfaktorn. Och för att kunna leverera en kundupplevelse i världsklass så behöver ett antal viktiga faktorer vara på plats och samordnas.

I takt med digitaliseringen som det förändrade köpbeteendet medför, så blir hela IT-infrastrukturen helt avgörande.

Vi har över 30 års erfarenhet av att välja, implementera, synka, utveckla, automatisera och skapa delaktighet kring just den Tech stack som du behöver för att möta allas förväntningar.

I begreppet Tech stack samlar vi all den infrastruktur ni som säljande företag behöver för att kunna skapa kundupplevelser i världsklass. Det handlar ofta om processer och verktyg för CRM, Marketing Automation, E-mail-marketing, Content HUB:s, e-handelsplatser, Data Management Platforms (DMP:s) och AI.

Vi ser två olika djup, eller dimensioner, på Tech stack-begreppet. Det minst komplexa djupet är ofta utmanande nog, att välja rätt verktyg bland alla de leverantörer som finns, att implementera det och få användarna att börja arbeta på ett kanske nytt sätt med det aktuella verktyget. Det är den andra dimensionen kring Tech stack som är vår hemmaplan. Att få rätt verktyg i stacken att samverka och att automatisera processerna så mycket som det bara går. Och att koppla de automatiserade processerna till det content som ju är innehållet i en kundresa och en synkad kundupplevelse i världsklass.

Oavsett vilket verktyg i din Tech stack det handlar om så hjälper vi dig är att välja, implementera, synka, automatisera och inte minst skapa intern delaktighet.

Att välja rätt verktyg är inte alltid enkelt. Vi har en gedigen erfarenhet av att förstå vad du behöver och sedan tar vi fram en jämförelse mellan de lösningar som vi anser passar bäst.

Efter valet är det dags att implementera verktyget. Vi sätter upp en tydlig projektplan som du som uppdragsgivare kontinuerligt kan följa.

I vissa fall är det inte läge för dig att investera i nya verktyg. Det kan vara bättre att bygga ihop och automatisera befintliga verktyg. Detta har vi också en lång och djup erfarenhet av.

Och sen efter det kommer vi till den andra dimensionen – att få alla verktygen att samverka och att det medför mesta möjliga automatisering – och kopplingen till content.

Sist och viktigast är att skapa ett sug bland användarna internt, och hos partners, att vilja arbeta mer utvecklat. Det är här vi som partner till er verkligen skiljer oss åt på marknaden. Vi jobbar dagligen med processer och med hur människor ska bli trygga med ny teknik och nya utvecklade (sam-)arbetssätt.

Vi har valt att certifiera oss tungt på Salesforce som är den plattform vi upplever är mest kraftfull och som skapar den helhet som matchar en marknadsledares behov oavsett affärstruktur. Genom åren har vi som partner inom Tech stacks-området arbetat med de flesta marknadsledande leverantörerna såsom bland annat WooCommerce, ActiveCampaign, Shopify, MailChimp, Apsis.

CRM

Våra erfarenheter av lyckade CRM-projekt kännetecknas alltid av att projektet börjat med att kundprocesserna (anskaffnings- och utvecklingsfaserna) definierats. Och inte tvärtom. Startar ett projekt rätt så är förutsättningarna goda att rätt val av lösning görs och att även implementationen går enligt plan. Och sist och viktigast – användarna känner att CRM blir ett stöd till arbetet med kunderna och inte ett övervakningssystem.

Marketing Automation

Om du vill skapa processer för skapande och utvecklande av kunder istället för att jobba reaktivt och ad hoc så är investeringen i rätt marketing automation-lösning helt rätt beslut. Speciellt som om det är ett större antal kunder och leads som dina processer omfattar. Skapar du dessutom genomtänkt content (läs mer här) och en effektiv process för Lead management (läs mer här) så har du goda förutsättningar att ta dina tillväxtmål och skapa önskade kundupplevelser i världsklass.

E-handelsplatser

Idag behövs inga större resurser för att sjösätta en e-handel. Utmaningen blir istället att skapa en process för att samla in data från besökarna och kunderna. Data som sen kan användas för att kommunicera skräddarsytt. Våra modeller innehåller ett system för att samla in kunskap om preferenser, värderingar och livsstilval. Kunskap som sen används i all kommunikation och steg för steg så kommer du att uppfattas som mer relevant och få en klart högre konvertering på dina call-to-actions och din försäljning.

Data management platform (DMP)

Om du har ett väl utvecklat ekosystem av sälj- och marknadskanaler kanske du kommit till ett läge där du behöver investera i en data management platform (DMP). Du får då en infrastruktur för att effektivt samla in data, lagra, segmentera och skräddarsy kommunikationen. Våra erfarenheter är att en DMP-lösning är förutsättning för att skapa en omnichannel-nivå i ekosystemet med synkade kundupplevelser i världsklass. Även våra uppdragsgivare som jobbar mycket målmedvetet med datadriven annonsering är i behov av en DMP-lösning.

Content HUB’s

Om du har valt kundupplevelsen som en av dina viktigaste konkurrensfördelar så kanske du gillar bilden av att också ta positionen som kunskapsledare i ditt branschsegment? Om du ska lyckas med den visionen så har du ett tydligt utifrån-och-in-perspektiv på ditt sälj-och marknadsarbete. När vi haft förmånen att få jobba med så pass dedikerade marknadsledare så har vi skapat content hubs där allt värdeskapande content samlas. Engagemang och konvertering ökar på ett markant sätt, speciellt om det finns väl definierade kundresor (läs mer här) som proaktivt utbildar besökaren på olika sätt genom relevant content.

AI

Som en nära partner till Salesforce ser vi kundnyttan med AI. För bara ett år sedan (2017) så pratade man om AI. Nu 2018 är det här för att stötta de företagare som satsar målmedvetet på kundresor och som har ambitionen att bli marknadsledare. Det är väldigt tydligt hur artificiell intelligens hjälper besökarna och kunder att uppfatta oss som relevanta när rätt content erbjuds rätt målgrupp i rätt timing.