Lead Management

Om du, likt de flesta företagsledare, lever med tydliga och utmanande tillväxtmål så finns det mycket spännande forskning just nu att hämta inspiration från. Allt från att tillväxt mer sannolikt nås genom att attrahera nya kunder, snarare än att bara jobba med att skapa lojala kunder. För att inte prata om hur viktigt det är att få sälj-och marknads-arbetet att synkas.

Vår modell utgår ifrån den senaste forskningen och spinner kring 9 olika perspektiv.

Vårt Lead Management-uppdrag för dig är glasklart. Vår process skapar kunder åt dig i din B2B- eller B2C-affär.

I vår modell för Lead Management spinner vi kring följande perspektiv: utifrån-och-in, datadriven o automatiserad process, relevant o drivande content, interaktivitet, mätbarhet, visualisering, kittet som förenar internt samt i B2B-affären även en koppling till hur säljarna stänger affären.

Utifrån-och-in:

Vi utgår i från de personas som ni fokuserar på och deras faktiska köpprocesser. I de fall ni inte har skapat personas/köpprocesser så kan vi göra det tillsammans med er (läs mer här).

Datadriven och automatiserad process:

För att kunna kommunicera effektivt med de som ska bli dina framtida kunder så skapar vi sätt att samla in viktig data. Den datan använder vi i skapandet och publiceringen av content så att du uppfattas som relevant. Automatiseringen ger möjligheter till att kommunicera personligt med en stor mängd kunder.

Kvalificering genom relevant och drivande content:

I och med att det förändrade köpbeteendet så tydligt visar att man som köpare på egen hand vill förstå sina behov och även hitta trovärdiga leverantörer så ska vi såklart fånga upp det beteendet. Vår huvudingrediens i processen att konvertera dina besökare till kunder blir alltså att skapa och driva besökarna genom en slinga av olika typer av content som just svarar på deras frågeställningar och utmaningar. I modellen har vi fem olika typer av content; intresseväckande, identifierande, kvalificerande, jämförande samt säljande (läs mer om det här).

Interaktivitet:

Ju längre in i content-slingan besökaren kommer, desto mer intensiv blir interaktiviteten. Alla de frågor som du vill ha svar på av dina framtida kunder bygger vi in i de olika contentnivåerna. Svaren på alla frågorna bildar “den digitala behovsanalysen” och den ger dig alla svar som du behöver för att kunna kommunicera smart och effektivt samt uppfattas som relevant: Och sist men inte minst så förbereder det dina säljare inför själva säljarbetet.

Mätbarhet:

I och att alla delar av processen är digital och sker på dina egna domäner, så kan du mäta allt.

Dels vilket content som konverterar/fungerar. Dels var i leads-processen en besökare befinner sig. Och sist men allra mest avgörande är att du kan räkna ut hela affärsvärdet på din leads-genereringsprocess. Vet du bara hur många som konverterar, hur stor snittaffären är samt hur fort en besökare tar sig igenom processen och blir kund, så har du alla svaren på hur stort affärsvärdet är i realtid.

Visualisering:

Hela processen visualiseras i skräddarsydda dashboards där viktiga KPI:er visas på olika nivåer för olika målgrupper (säljare, team, ledare, marknader etc). Att visualisera utfallet på de viktiga målet skapar fokus. Samtidigt får ledningen hjälp att ta rätt beslut i rätt tid.

Kittet som förenar:

Processen blir en gemensam gameplan mellan alla inblandade avdelningar (sälj, marknad, IT, produkt). Alla inblandade mäts på samma sätt och delar då samma gameplan och detta gör att samarbete internt ökar.

Koppling till hur säljarna stänger affärerna:

Processen blir säljarnas bästa vän. Och säljarna är med under hela processen vilket gör att alla är delaktiga i definieringen av personas och deras köpprocesser, utformandet av content, de svar som processen ger om viktiga frågor hos besökarna. När säljarna väl möter besökarna och ska stänga affärerna så finns mängder med kunskap och data som används för snabbare och högre avslutsfrekvens.