Driva trafik

En riktigt bra sajt förtjänar att du driver trafik till den på ett seriöst sätt.

De vanliga sätten att driva trafik som vi jobbar med är; sökmotoroptimering, innehåll på sociala medier, samt olika sätt att annonsera (sök, sociala medier, display, native, mobil, video, retargeting), e-post-marknadsföring, affiliate-marknadsföring och influencer-marknadsföring.

Vår modell för att optimera trafiken innehåller 7 steg.

7 stegs-process oavsett hur du vill driva trafik in till din sajt

När vi kör igång ett projekt/kampanj för att driva trafik till din sajt så använder vi vår 7-stegs-modell. Detta för att säkerställa att det blir ett effektivt och smidigt projekt. Och att utfallet blir så bra som möjligt. Processen ser ut så här: 1, definiering av mål – 2, val av kanaler  – 3, innehåll – 4, mätning – 5, visualisering – 6, dokumentation – 7, återrapportering

Sökmotoroptimering
I vår del av världen handlar sökordsoptimering i princip uteslutande om Google. Vi ser sökordsoptimeringen som en sorts grundträning, om man ska använda idrottstermer, och övriga sätt att driva trafik är mer som olika typer att tillskott. När vi arbetar med sökordsoptimering så fokuserar vi oftast på: analys av din målgrupps sökbeteenden, hur den externa in-länkning ska se ut, kvalitet och relevans på innehållet så att allt content optimeras för sök samt att sajten är tekniskt rätt uppsatt.
Innehåll på sociala medier
Det är inte bara annonser som driver trafik på sociala medier. Content eller content marketing passar klockrent att arbeta med i sociala medier för att driva trafik. Vår process för content på sociala medier följer en tydlig struktur: inventera nuläget, definiera mål, kanalval, mäta under genomförandet så att effektiviteten kan öka kontinuerligt, följa upp och rapportera.
Sociala medier-annonsering
Idag är i princip samtliga företag i behov av att jobba med någon eller ett flertal av de kommunikationskanaler som finns inom sociala medier. Viktigt är att använda rätt kanaler till rätt budskap och målgrupp samt att utforma kommunikationen på rätt sätt, oavsett om det handlar om Facebook, LinkedIn, Twitter eller Pinterest. Sist men inte minst att ha ett affärsperspektiv även på sociala medier, exempelvis hur du konverterar dina likes till kunder och affärer.
Display-annonsering
I en tid när allt mer handlar om annonsering i sociala medier så vill vi också lyfta hur andra display-annonser har sin del i den digitala media-mixen. Speciellt rör sig display-annonseringen mot rörligt. Om ditt varumärke eller dina produkter/tjänster inte söks på så frekvent så kan display-annonsering vara effektiva. Precis som vid all annan annonsering så är målgruppsanalysen kopplat till innehållet avgörande.
Retargeting-annonsering
När dina besökare inte identifierar sig på sajten utan bara syns som ett IP-nr, använder vi retargeting-annonsering för att locka tillbaka dom in i din leads-process. Vi använder också retargeting under hela kundresan för att driva köparen mot avslut. Rätt använd ser vi denna form av annonsering som väldigt effektiv. Viktigt är att ha rätt call-to-action, för att målgruppen ska konvertera.
Native advertising
Det mest snabbväxande annonsformatet är native advertising eller redaktionell annonsering som det heter på svenska. Om du jobbar mycket med content marketing som en av dina huvudstrategier så passar detta annonsformat perfekt. Det avgörande är att hitta rätt media och att utforma annonsen i samråd med mediet så att utformningen blir optimal. Det är ju just detta som är redaktionell annonsering. Den andra aspekten är att det content som annonsen ska handla om hänger ihop med det valda mediet. Då finns förutsättningen att det blir den succé som du förväntar dig.
Mobil-annonsering
En förutsättning för att lyckas med annonsering i mobilen är att skapa förståelse för hur din målgrupp använder mobilen och att anpassa strategi, annonsering och mål utifrån det. Mobilannonsering, rätt utfört, kan skapa och driva samt mäta engagemang hos dina kunder för ditt erbjudande. Vid annonsering i appar är det extra viktigt att inte upplevelsen av appen försämras genom annonser.
Video-annonsering
Att video-annonsera, exempelvis genom Youtube, ses ofta som mer effektivt jämfört med tv-reklam. Vanliga effekter som vill uppnås är högre varumärkeskännedom, positivare uppfattning av varumärket samt högre köp-intention, bland tittarna.
Affiliate-marknadsföring
Vi använder ofta affiliate-marknadsföring som ett komplement till SEO/SEM, speciellt när vi vet vilka sajter dina målgrupper finns på och när du vill vara lite mer exklusiv och inte en i mängden bland dina konkurrenter. Dessutom enkelt att administrera, mäta och budgetera.
E-post-marknadsföring
Det (fortfarande) kanske effektivaste sättet att konvertera när vi driver trafik är genom e-post-marknadsföring. Så det jobbar vi alltid med som grund. Utmaningen är att det oftast finns för få i målgruppen som kan nås via kvalitetssäkrad e-post-marknadsföring. Kanalen räcker inte för att nå de mål som finns uppsatta utan måste kompletteras. Viktigt när vi arbetar med denna kanal är: kvalité i data, personaliserat och dynamiskt content, säkerställa att utskicken är välkomna (exvis passar nyhetsbrev bra här), tydliga call-to-actions som kan mätas och så sist – men kanske allra viktigast i en tid där allt fler nås via mobilen – att allt är mobilanpassat.
Influencer-marknadsföring
I takt med att allt fler köpare väljer att blockera digitala annonser, så ökar behovet av olika typer av influencers. Att, via en influencer, nå ut till dess engagerade målgrupp kan ofta vara ett effektivt sätt att driva trafik och hitta nya kunder och affärer. Ett projekt omfattar följande moment: val av målgrupper, tidsperiod, mätbara mål, analys av data, val av influencer och plattform, utformande av content och erbjudande, genomförande och uppföljning samt rapportering.